คู่มือการใช้งาน

スルッとQRtto

Surutto QRtto (คุรุตโตะ) เป็นบริการที่ให้คุณสามารถซื้อตั๋วรถไฟ/รถบัส และตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้สมาร์ตโฟน และใช้บริการต่าง ๆ ด้วยรหัส QR ซึ่งตั๋ว Osaka Amazing Pass ใช้ Surutto QRtto
*รหัส QR เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Denso Wave จำกัด

เกี่ยวกับการใช้งาน

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน!

ご利用前の準備1

1.สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วแล้ว ให้เปิดเว็บไซต์Surutto QRtto แล้วเลือก "Tickets" บนหน้าจอหลัก

ご利用前の準備2

2.เลือกตั๋วที่ต้องการใช้จากหน้าจอรายการตั๋วที่ซื้อ และแสดงหน้าจอรายละเอียดตั๋ว

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีใช้ตั๋วหลายใบ
คลิกที่นี่หากใช้การกระจายตั๋ว

*เนื่องจากบริการนี้กำหนดให้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากสมาร์ตโฟน ดังนั้นจะไม่สามารถใช้บริการได้หากไม่เปิดเครื่องโดยมีสัญญาณเชื่อมต่อ และเปิดใช้งานฟังก์ชันกล้องเพื่ออ่านรหัส QR *ระยะเวลาการใช้ตั๋วสำหรับสถานที่ที่สามารถใช้บริการได้ คือตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสถานที่ในวันที่ใช้งาน จนถึงเวลาเข้ารอบสุดท้าย กรณีใช้ในการเดินทาง สามารถใช้ได้ตั้งแต่รถรอบแรกถึงรอบสุดท้าย (ไม่สามารถใช้บริการได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 48 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มต้นใช้งาน) *ไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากเริ่มใช้งาน สามารถขอคืนเงินได้หากยังไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่ใช้ได้

ขึ้นรถไฟกันเถอะ!

電車に乗ろう1

1.กดแท็บ "train" แล้วกด "Start using"
*ไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากเริ่มใช้งาน สามารถขอคืนเงินได้หากยังไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่ใช้ได้

電車に乗ろう2

2.QR จะปรากฏบนหน้าจอ โปรดถือโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ไว้เหนือประตูตรวจตั๋วที่รองรับ QR เพื่อเข้าและออกทีละคน

ขึ้นรถบัสกันเถอะ!

จำเป็นต้องมีการตรวจยืนยันเมื่อลงจากรถบัส

バスに乗ろう1

1.กดแท็บ "bus" แล้วกด "Start using"
*ไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากเริ่มใช้งาน สามารถขอคืนเงินได้หากยังไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่ใช้ได้

バスに乗ろう2 バスに乗ろう3

2.เมื่อจะลงรถ ให้กด "Take image" และสแกนรหัส QR ที่ติดไว้ภายในรถ

バスに乗ろう4

3.แสดงหน้าจอยืนยันแก่คนขับรถบัสและลงจากรถ
*หน้าจอยืนยันจะแสดงเป็นเวลา 15 นาที หากรหัส QR ที่แสดงหมดอายุ กรุณาสแกนรหัส QR อีกครั้ง

ใช้บริการสถานที่กันเถอะ!

施設利用チケットを使用する1

1.กดแท็บ "facility use" แล้วกด "Start using"
*ไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากเริ่มใช้งาน สามารถขอคืนเงินได้หากยังไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่ใช้ได้

施設利用チケットを使用する2 施設利用チケットを使用する3

2.กด "Take image" และสแกนรหัส QR ที่ติดตั้งในแต่ละสถานที่

施設利用チケットを使用する4

3.แสดงหน้าจอยืนยันแก่พนักงานของสถานที่นั้น ๆ
*หน้าจอยืนยันจะแสดงเป็นเวลา 5 นาที โปรดทราบว่าหากรหัส QR ที่แสดงหมดอายุ ตั๋วจะถือเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้งานได้

รับสิทธิประโยชน์จากสถานที่อันโด่งดัง!

優待特典チケットを使用する1

1.กดแท็บ "Special benefits" แล้วกด "Start using"
*ไม่สามารถคืนเงินได้หลังจากเริ่มใช้งาน สามารถขอคืนเงินได้หากยังไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่ใช้ได้

優待特典チケットを使用する2

2.กดปุ่ม "Use" ใส่เครื่องหมายถูกใน "OSAKA AMAZING PASS Special benefits" และกด "Select"

優待特典チケットを使用する3

3.กดปุ่ม “Use tickets” และแสดงหน้าจอที่ปรากฎต่อพนักงาน

Page Top