INFORMATION

ระยะเวลาจำหน่าย/ระยะเวลาการใช้งาน

suruttoQRtto
 • 1day
  2day
 • ราคา
  ¥3,300
  ¥5,500
 • ระยะเวลาจำหน่าย
  17 มิถุนายน 2024 - 31 มีนาคม 2025
  17 มิถุนายน 2024 - 30 มีนาคม 2025
 • ระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพ
  วันใดก็ได้เป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 วันติดกัน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2025
  อย่างไรก็ตาม ตั๋วสามารถใช้ได้ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อตั๋ว (ใช้ได้วันสุดท้าย วันที่ 31 มีนาคม 2025)
  *สามารถซื้อตั๋วได้สูงสุด 4 ใบต่อการซื้อหนึ่งครั้ง สามารถกระจายตั๋วหลังการซื้อได้

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาการใช้ตั๋วสำหรับสถานที่ที่สามารถใช้บริการได้ คือตั้งแต่เวลาเปิดทำการของสถานที่ในวันที่ใช้งาน จนถึงเวลาเข้ารอบสุดท้าย กรณีใช้ในการเดินทาง สามารถใช้ได้ตั้งแต่รถรอบแรกถึงรอบสุดท้าย (ไม่สามารถใช้บริการได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 48 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มต้นใช้งาน)
 • ไม่มีราคาสำหรับเด็ก
 • เมื่อใช้รถไฟ กรุณาถือ QR เหนือประตูตรวจตั๋วของสถานีที่รองรับ QR เพื่อเข้าและออก
 • สำหรับสถานีที่ไม่มีประตูตรวจตั๋วที่รองรับ QR กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สถานี
 • เมื่อใช้รถบัส โปรดสแกนรหัส QR ที่ติดในรถบัสก่อนลงรถ และแสดงหน้าจอตรวจสอบยืนยันแก่คนขับก่อนลงจากรถบัส
  *หน้าจอตรวจสอบยืนยันมีอายุ 15 นาที ดังนั้นโปรดระมัดระวังเรื่องจังหวะเวลาในการสแกน
 • สำหรับสถานที่ที่สามารถใช้ตั๋วได้ ให้สแกนรหัส QR ที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่ และแสดงหน้าจอตรวจสอบยืนยันแก่พนักงานของสถานที่นั้น ๆ
 • ในสถานที่/ร้านค้าที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้ กรุณาแสดงหน้าจอยืนยัน "สิทธิประโยชน์พิเศษ" ของตั๋ว Osaka Amazing Pass แก่พนักงาน
 • หากโดยสารออกนอกพื้นที่ที่สามารถใช้ตั๋ว Osaka Amazing Pass ได้ จะต้องจ่ายค่าโดยสารต่างหากสำหรับส่วนที่เดินทางนอกพื้นที่ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สถานี
 • หากใช้บริการรถไฟ Kinki/Nankai/Keihan ที่เป็นรถไฟด่วนพิเศษแบบระบุที่นั่ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ณ เดือนมิถุนายน 2024)
 • เนื่องจากบริการนี้กำหนดให้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากสมาร์ตโฟน ดังนั้นจะไม่สามารถใช้บริการได้หากไม่เปิดเครื่องโดยมีสัญญาณเชื่อมต่อ และเปิดใช้งานฟังก์ชันกล้องเพื่ออ่านรหัส QR
 • คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การชำรุดของอุปกรณ์ ความไม่เสถียรของสัญญาณจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือข้อจำกัดในการทำงานของอุปกรณ์
 • การให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกระงับหรือหยุดชะงัก ในกรณีที่มีการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงรักษาระบบโดยฉุกเฉิน จะไม่มีการคืนเงินเนื่องจากเหตุดังกล่าว
 • เมื่อจะทำการซื้อ กรุณาจัดเตรียมบัตรเครดิตที่สามารถใช้งานได้ และสมาร์ตโฟนพร้อมกล้องที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ฟีเจอร์โฟนไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถใช้บัตรเดบิตได้ และจะไม่มีการคืนเงินเนื่องจากเหตุดังกล่าว
 • สามารถขอคืนเงินได้หากยังไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ กรุณาทำเรื่องคืนเงินจากเว็บไซต์ที่ทำการซื้อ ระยะเวลาการคืนเงินหลังจากทำเรื่องคืนเงิน จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทบัตรเครดิตที่ใช้ กรุณาติดต่อสอบถามบริษัทบัตรเครดิตโดยตรง ไม่มีค่าธรรมเนียมการขอคืนเงิน
 • ไม่สามารถขอคืนตั๋วได้ หากนำไปใช้โดยสารหรือใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ แล้ว
 • หลังจากเริ่มใช้ตั๋ว Osaka Amazing Pass แล้วจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าระบบขนส่งบางส่วนไม่สามารถให้บริการได้หรือสถานที่ใด ๆ ปิดชั่วคราว และไม่มีการคืนเงินเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุผลอื่น ๆ
 • เมื่อมีการจัดนิทรรศการพิเศษในสถานที่ใด ๆ อาจไม่สามารถเข้าชมเฉพาะนิทรรศการถาวรได้ สำหรับนิทรรศการพิเศษจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละสถานที่
 • หากใช้ตั๋ว Osaka Amazing Pass โดยมิชอบ จะถือว่าตั๋วเป็นโมฆะ และจะมีการเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มเติมและค่าธรรมเนียมการเข้าชมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานที่ให้บริการรถไฟ และสถานที่ต่าง ๆ
 • ตั๋วที่ออกโดยบริการนี้เป็น "ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์" และจะไม่มีการออกตั๋วกระดาษ
 • ตั๋ว Osaka Amazing Pass ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้
 • รายละเอียดการใช้ตั๋ว Osaka Amazing Pass อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • จะไม่มีการรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ของตั๋ว Osaka Amazing Pass ที่ซื้อผ่านการจำหน่ายที่ไม่เป็นทางการ (รวมถึงการประมูลและการขายต่อ)
 • สำหรับการจัดการด้านการขนส่ง จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขนส่งที่ใช้บริการ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับตั๋ว Osaka Amazing Pass

SURUTTO KANSAI Co., Ltd
[โทรศัพท์] 06-7730-9171
9:00 - 17:00 / ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสิ้นปีและวันหยุดปีใหม่ ฯลฯ

Page Top